thai
  Eng  
web designer  
alarm  
  Products & Services 
 


: บริการของเรา / 191 : บริการของเรา
 
บริการของเรา
บริการของเรา

ติดตั้ง – จำหน่าย - ซ่อม - รับปรึกษา

- ระบบสัญญาณกันขโมย
- ประตูไฟฟ้าสำนักงาน ( คีย์การ์ด )
- เตือนไฟไหม้
- ประตูรั้วเลื่อนอัตโนมัติ

- - - ผลงาน 38 ปี เป็นประกัน - - -

191 Police Monitor
191 Police Monitoring System
เราเป็นผู้ติดตั้ง รายแรกในประเทศไทย ที่มีเครื่องรับสัญญาณแจ้งภัยตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิทยุตำรวจ 191

เมื่อมีเหตุร้าย สัญญาณฉุกเฉินจะถูกแจ้ง ( เงียบ ) ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที