thai
  Eng  
web designer  
alarm  
  Products & Services 
 


: สัญญาณกันขโมย : แป้นกดรหัส
 
Premier Keypad 6160
Premier Keypad 6160

• สวยงาม เข้ากับทุกการตกแต่ง , ทันสมัย , ใช้งานและดูง่าย
• หน้าจอขนาดใหญ่ พร้อมไฟแสดง รายงานสถานะระบบ และรายละเอียดโซน เป็นอักษรอังกฤษ
อ่านง่าย
• เสียงบี๊บ ตอบรับคำสั่งและบอกสถานะ , เวลาขาเข้า / ขาออก และอื่น ๆ
• ปุ่มต่าง ๆ มีคำสั่งกำกับ กดง่าย มีไฟเรืองแสง และ 4 ปุ่มทางลัด ( เปิด, ปิด , ฉุกเฉิน , แจ้งตำรวจ )

 
Premier Keypad 6162
Premier Alpha Security Keypad 6162

• สวยงาม , ทันสมัย
• หน้าจอ LCD กว้าง , อ่านง่าย
• เปิดเครื่องด้วยปุ่มเดียว
• 4 ฟังก์ชั่นคีย์

 
Alpha Keypad 6148
Fixed English Display Keypad 6148

• คีย์แพด LCD สีขาว , กะทัดรัด , ราคาประหยัด
• ปุ่มกดใช้วัสดุคุณภาพ กดง่าย พร้อมไฟเรืองแสงตลอดเวลา
• เสียงบี๊บ บอกสถานะระบบ และ เวลาหน่วง เข้า / ออก
• ฟังก์ชั่นต่าง ๆ บอกบนตัวปุ่ม ลักษณะเดียวกับแป้นโทรศัพท์ สั่งงานง่าย
เพียง “ รหัส + คำสั่ง “

 
Keypad 238 LED
LED Keypad 238LED
• คีย์แพด LED สีขาว รุ่นใหม่-สวยงาม , กะทัดรัด , ราคาประหยัด
• ปุ่มกดใช้วัสดุคุณภาพ กดง่าย พร้อมไฟเรืองแสงตลอดเวลา
• เสียงบี๊บ บอกสถานะระบบ, เวลาขาเข้า / ขาออก และอื่นๆ
• บอกรายละเอียดโซน ด้วยหลอด LED 8 ดวง


 
Alpha Keypad 2300
Alpha Keypad 236 238 2316
• LCD 32 อักษร พร้อมไฟหน้าจอ ชัดเจน
• โปรแกรมระบบได้
• คีย์แพดสีขาว รุ่นใหม่-สวยงาม , กะทัดรัด , ราคาประหยัด
• ปุ่มกดใช้วัสดุคุณภาพ กดง่าย พร้อมไฟเรืองแสงตลอดเวลา
• เสียงบี๊บ บอกสถานะระบบ, เวลาขาเข้า / ขาออก และอื่นๆ

 
WL Keypad 5827
Wireless Keypad 5827 AP
• พกพา หรือ ติดผนัง
• สั่งงานระบบได้แทบทั้งหมด
• กดฉุกเฉินได้
• ขนาด ( มม. ) : 89 x 120 x 25


 
 
Keypad 236 LED
LED Keypad 236LED
• คีย์แพด LED สีขาว , กะทัดรัด , ราคาประหยัด
• ปุ่มกดใช้วัสดุคุณภาพ กดง่าย พร้อมไฟเรืองแสงตลอดเวลา
• เสียงบี๊บ บอกสถานะระบบ, เวลาขาเข้า / ขาออก และอื่นๆ
• บอกรายละเอียดโซน ด้วยหลอด LED 6 ดวง


 
Keypad 2316 LED
LED Keypad 2316LED
• คีย์แพด LED สีขาว , กะทัดรัด , ราคาประหยัด
• ปุ่มกดใช้วัสดุคุณภาพ กดง่าย พร้อมไฟเรืองแสงตลอดเวลา
• เสียงบี๊บ บอกสถานะระบบ, เวลาขาเข้า / ขาออก และอื่นๆ
• บอกรายละเอียดโซน ด้วยหลอด LED 16 ดวง