thai
  Eng  
web designer  
alarm  
  Products & Services 
 


: ควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตู : กดรหัส
 
Digital Keypad 983A
Digital Access Keypad SK-983A 100

• ใช้ได้กับทั้ง ระบบเข้า / ออกประตู และ กันขโมย
• รหัสที่เป็นไปได้ มากกว่า 100 ล้านรหัส
• ไม่สามารถสั่งการได้ หากกดรหัสผิดเกินจำนวนครั้งที่ตั้งไว้
• ข้อมูลไม่สูญหายแม้ไฟดับ / ตอบรับด้วยเสียงและไฟ LED

 
Digital Keypad SK-10
Digital Access Keypad SK-1011-SQ

• ใช้ได้กับทั้ง ระบบเข้า / ออกประตู และ กันขโมย
• ทำจากสเตนเลส ทนทาน , สวยงาม
• ข้อมูลไม่สูญหายแม้ไฟดับ / ตอบรับด้วยเสียงและไฟ LED
• รหัส 4-6 หลัก / ล็อคปุ่มกด หากกดรหัสผิดเกินจำนวนครั้งที่ตั้งไว้